Sycamore Buyout Fund I. Magántőkealap

Sycamore Buyout Fund I. Magántőkealap

A Tőkealap célja, hogy magántőke alapú befektetéseket –részesedés vásárlás és/vagy tőkeemelés útján –hajtson végre olyan vállalkozásokban, amelyek tőzsdén nem szerepelnek és amelyek piaci értékének gyarapodása várható. A Befektetések célcsoportját emellett az olyan vállalkozások képezik, amelyek nyereségesek, vagy rövidesen azok lesznek, kiszámítható, jó megtérülési lehetőséget hordoznak magukban, átlátható működési és tulajdonosi szerkezettel rendelkeznek és további, elsősorban hitelintézeti finanszírozásra alkalmasak. Az Alap elsődlegesen megcélzott szegmense a „Life Science” szektor.

Az Alap célja, hogy Magyarországon vállalatok, vállalatrészek megszerzését finanszírozza (ideértve az akvizíciót is). A Tőkealap célja olyan, magyarországi székhelyű, korlátolt felelősségű társaságba vagy részvénytársaságba történő befektetések megvalósítása, melyek jó növekedési potenciállal, és/vagy jó jövedelemtermelő képességgel rendelkeznek, fejlődési lehetőségeik kiszámíthatóak, jól menedzseltek és átláthatók. A Tőkealap befektetési célja magyarországi székhelyű korlátolt felelősségű társaságokban és részvénytársaságokban (elsődlegesen kis-és középvállalkozásokban) történő részesedésszerzés.

Befektetési alap neve:

Sycamore Buyout Fund I. Magántőkealap

Értékpapír sorozat neve:

- SBF A
- SBF B

Befektetési alap típusa:

magántőkealap

Befektetési alap fajtája:

zárt végű

Befektetési alap harmonizációja:

harmonizáció szerinti típus: ABA.

Befektetési jegy forgalomba hozatalának módja:

zártkörű

Befektetési jegyek ISIN kódjai:

- Az ideiglenes befektetési jegyek ISIN kódja: HU0000730486
- A befektetési jegyek ISIN azonosítója: HU0000730403
- Hozamelsőbbséget Biztosító ideiglenes befektetési jegyek ISIN kódja: HU0000730478
- Hozamelsőbbséget Biztosító Befektetési jegyek ISIN azonosítója: HU0000730395

Befektetési alap futamideje:

Az Alap nyilvántartásba vétele napjától számított 10 év

Befektetési alap kategóriája:

magántőkealap

Alapkezelő neve:

Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapkezelő könyvvizsgálója:

BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
cím: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép.
MKVK ny.t. szám: 002387
megbízott személy: Schillinger András
cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2/B 3. em. 28. ajtó
MKVK ny.t. szám: 007399

Nyilvántartásba vétel időpontja:

2022.07.08.

Nyilvántartásba vétel száma:

6122-192 nyilvántartási szám

Kezelési szabályzat utolsó módosításának időpontja:

2023.02.22.