Panaszkezelés

Ügyféltájékoztató az Alapkezelő által alkalmazott panaszkezelési szabályokról

Jelen szabályzat a Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével kapcsolatos panaszügyek kivizsgálásának, elbírálásának és a panasz orvoslásának eljárási rendjéről tájékoztatja az ügyfelet. A Társaság a Panaszkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint fogadja és kezeli a hozzá beérkezett panaszokat.

Ügyféltájékoztató az Alapkezelő által alkalmazott panaszkezelési szabályokról

Panasz nyomtatvány